ברוכים הבאים!

האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל, הינה עמותה ציבורית המאגדת בתוכה שמאי מקרקעין אקדמאים בכירים, בעלי וותק ונסיון מקצועי.

מטרתה של האקדמיה הינה העלאת רמת מקצוע שמאות המקרקעין בישראל, על ידי עריכת מחקרים, קידום החינוך השמאי, עריכת השתלמויות וכנסים וקביעת סטנדרטים אתיים ומקצועיים התואמים את הרמה הבין-לאומית.

האקדמיה פועלת לשילוב מערכת ענף שמאות המקרקעין בישראל במסגרת הגלובליזציה העולמית, על ידי התאמת התקנים וההוראות המקצועיות שהיא מוציאה לסטנדרטים הבין-לאומיים המקובלים בארגוני השמאות הבין-לאומיים.